top of page

Stil zijn is fijn

Veel kinderen en leerkrachten hebben last van een te vol hoofd en van te weinig stilte- en rustmomenten. In de buiten- en in hun binnenwereld. Dat is een oorzaak van vele soorten klachten: gevoelens van onrust, stress, concentratieproblemen, irritatie en fysieke klachten…. Stiltemomenten bevorderen het welbevinden van de leerlingen en leerkrachten en de sfeer in de klas. In een stiltemoment kun je bijkomen en je gevoelens verwerken. Door regelmatige stiltemomenten leren kinderen beter luisteren naar zichzelf, naar anderen en naar de situatie. Leerlingen en leerkrachten ontdekken: samen stil zijn is fijn.

gedachten en emoties

Velen van ons, zowel kinderen als volwassenen, voelen zich de gevangenen van onze gedachten en emoties. Die kunnen ons erg in beslag nemen waardoor we ons niet open en ontspannen voelen. Door regelmatig stilte-oefeningen te doen, ontdekken we dat we op onze gedachten en emoties kunnen toekijken. Ze komen en gaan. Jij bent als het ware de wijdse blauwe hemel waarin wolken verschijnen en weer wegdrijven. Als je die ruimte en openheid, die stilte ervaart, weet je dat je van binnen vrij bent.

stilte voedt

In de stilte ervaar je een gevoel van thuiskomen. Je bent daar helemaal jezelf. Dat geeft een wezenlijk zelfvertrouwen. In de stilte kun je ook voelen wat echt belangrijk voor je is. Wat je werkelijk wilt. Je leert in stilte naar je innerlijke kompas te luisteren. Waardoor je geen meeloper hoeft te zijn. Je vraagt je in een situatie af: "Wat gebeurt er, wat voel ik, wat wil ik echt?" Je kunt in je innerlijke stilte een vraag stellen en erop vertrouwen dat er op een gegeven moment een antwoord komt.

in balans

Als je regelmatig een stiltemomentje hebt, word je in je dagelijkse leven minder snel meegesleept door alles wat er om je heen of in jezelf gebeurt. Je blijft beter in balans, in je midden. Net als een duikelpoppetje kom je als je even uit balans bent daarna weer snel in evenwicht. Na een stiltemoment kun je meer open, helder, geconcentreerd, je aandacht richten op wat er dan aan de orde is.

allemaal een

Je kunt in stilte ook ervaren dat je in feite diep van binnen hetzelfde bent als ieder ander. In iedereen is er diep van binnen stilte, ruimte en openheid. We zijn allemaal verschillend en ook verbonden. We zijn allemaal een onderdeel van een heel groot netwerk. We zijn als het ware één groot lichaam waarin iedereen zijn eigen rol heeft. Door regelmatig naar binnen te luisteren, leer je je zelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke bijdrage is. Ook daar helpen stiltemomenten bij.

omgeving

Voor meer innerlijke rust, helpt het ook als de omgeving stil is. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een lawaaierige omgeving op veel mensen stress verhogend werkt. Lawaai maakt onrustig, veroorzaakt irritatie en aandachts- en concentratieproblemen en veroorzaakt op de lange duur gezondheidsklachten. De Nederlandse Stichting Geluidshinder zet zich al jaren in voor minder geluidsoverlast in onze samenleving. Zij biedt ook gratis gastlessen aan op scholen om kinderen zich bewust te laten worden van de invloed van geluid.

bottom of page