top of page
Samen stil zijn? Ja fijn!

Je vindt hier informatie over stilte-educatie voor het onderwijs.

  • Over het belang van stiltemomenten in een klas, voor zowel leerlingen als leerkrachten.

  • Over leren stil te worden met behulp van stilte-oefeningen

  • Tips over hoe je deze aan kunt bieden aan je leerlingen. 

  • Het aanbod aan gastlessen, workshops en studiedagen stilte-educatie

  • Een overzicht van boeken met het thema stilte.

Ben je zelf werkzaam (geweest) in het onderwijs en zou je een bijdrage willen leveren aan de stilte-educatie? Neem dan contact met ons op. Je bent van harte welkom om je bij Even Stilte AUB (onderdeel van Stichting Iam) aan te sluiten.

Oriental graphic element
Stilte

Veel kinderen en veel leerkrachten hebben last van een te vol hoofd en van te weinig stilte en rustmomenten. In de buiten- en in hun binnenwereld. Dat is een oorzaak van vele soorten klachten: gevoelens van onrust, stress, concentratieproblemen, irritatie en fysieke klachten….


Stiltemomenten bevorderen het welbevinden van de leerlingen en leerkrachten en de sfeer in de klas. In een stiltemoment kun je even bijtanken, opladen en je gevoelens verwerken.


Door regelmatige stiltemomenten leren kinderen beter luisteren naar zichzelf, naar anderen en naar de situatie.


Leerlingen en leerkrachten ontdekken: samen stil zijn is fijn.

Oriental graphic element
Gedichten

Wat is stilte eigenlijk

Stilte is dat je een speld kan horen vallen

Stilte is dat je jezelf kan horen denken

Stilte is zo blauw als de lucht

Stilte is zo zacht als dons

Stilte betekent rust en vreugde

(Sophie)

Stilte flipover: 80 stilte-oefeningen voor de basisschool
prijs: 18,50 euro (+verzendkosten)

flipover_edited.jpg
Contact
bottom of page